Make your own free website on Tripod.com
Hovedsiden
Aktiviteter
Bilder fra Trøndertreff
Bilder fra andre Bobletreff
Medlemsprofiler
Les Volkswagens Gang
Annonser
Meld deg inn i TVWK
Vedtekter
Styret
Lenker
Boblevitser
Kontakt oss
Nye sider

Volkswagens Gang

Volkswagens Gang (VWG) er Trondheim Volkswagenklubbs medlemsblekke, og har kommet ut med ujevne mellomrom siden 1995. For tiden etterstrebes det en utgivelsestakt på 4 i året, med utgivelsesdato samtidig med at avdraget til Satans Lånekasse for Utarming skal betales. VWG sendes kostnadsfritt til TVWKs medlemmer, i tillegg til at den deles ut på Trøndertræff hvert år.

Neste nummer er planlagt utgitt 15. november 2005. Ring 988 55 562 eller send epost til for å rykke inn gratis annonser (kun VW-relatert).

Sittende redaktør er Erik Spjelkavik.

Last ned VWG som PDF-fil!
VWG mars 2005
VWG februar 2005
VWG februar 2004
VWG februar 2004
VWG 2 2004
VWG 2 2004
VWG 3 2004
VWG 3 2004
VWG 4 2004
VWG 4 2004
VWG mars 2003
VWG mars 2003
VWG mai 2003
VWG mai 2003
VWG august 2003
VWG august 2003
VWG desember 2003
VWG desember 2003
VWG april 2002
VWG april 2002
VWG Trøndertræff 2002
VWG Trøndertræff 2002
VWG oktober 2002
VWG oktober 2002
VWG jula 2002
VWG jula 2002