Make your own free website on Tripod.com
Hovedsiden
Aktiviteter
Bilder fra Trøndertreff
Bilder fra andre Bobletreff
Medlemsprofiler
Les Volkswagens Gang
Annonser
Meld deg inn i TVWK
Vedtekter
Styret
Lenker
Boblevitser
Kontakt oss
Nye sider

Vedtekter for Trondheim Volkswagen-Klubb

 1. Klubbens formål er:
  • Å fremme interessen for luftavkjølt VW. Samt skape et positivt, aktivt og sosialt miljø.
  • Arrangere eget treff hvert år.
  • Arrangere minst tre samlinger i Trondheimsregionen.
  • En utenbys utflukt i klubbens regi.
  • Informere medlemmer i form av blad/informasjonsark min. 3-4 ganger pr. år.
 2. Årsmøtet er klubbens øverste organ. Det innkalles skriftlig med årsmelding og regnskap, minst 14 dager på forhånd. Årsmøtet forsøkes avviklet innen utgangen av februar måned. Stemmeberettigede er de som har betalt kontigent for foregående år.
  Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller dersom 2/3 av medlemmene forlanger det skriftlig.
 3. Årsmøtet velger en arrangementskomité for klubbens treff på minst 6 medlemmer. Medlemmene velges for 1 år. Arrangementskomitéens treffgeneral blir medlem av klubbens styre.
 4. Klubbens styre velges på årsmøtet for 2 år.
  Styret består av:
  • Leder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Redaktør
  • Styremedlem
  • Treffgeneral
 5. Kontingent fastsettes på årsmøtet.
 6. Forandringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte. Forslag til endring må sendes klubbstyret innen 31.12. Klubben kan oppløses dersom 2/3 av medlemmene forlanger det skriftlig.